Petak, 23 Juni 2017 09:46

Obavještenje o prijavi na konkurs

 

 

OBAVJEŠTENJE

KONKURSZA UPIS STUDENATA NA

PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.god.

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

23.06.2017.g. – 10.07.2017.g. (od 10h-14h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE (npr. FIZIKA).

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

- prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

- originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- original izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci 

- original uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci  

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

 

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

 

 

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-         Odsjek za biologiju:maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

-         Odsjek za fiziku:maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

-         Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

-         Odsjek za geografiju:maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

-         Odsjek za matematiku: maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

 

- - - - - - - -

 

 

Cijene školarine su utvrđene Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj:02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo i to za Prvi ciklus studija:

 

1.     Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 100,00 KM

2.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH – 1200,00 KM

3.     Vanredni studij za studente iz BiH – 900,00 KM

 

 

 

 

 

 

Prodekan

za nastavu i naučno-istraživački rad

 

Prof. dr. Ranko Mirić

 

Čitano 4514 puta Zadnji put promjenjen Petak, 23 Juni 2017 09:47

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator