Utorak, 16 Maj 2017 09:22

Seminar za nastavnike i profesore fizike „Učenje i poučavanje o toplotnim pojavama“

Datum: 21.6.2017.  

Mjesto: Mali amfiteatar/Veliki amfiteatar, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Vrijeme: 8:15 – 15:50

Predavači: Nastavnici, suradnici i doktorandi Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

 

Program

 

Registracija učesnika (8:15-8:45)


Uvodno obraćanje, šef Odsjeka
dr. Azra Gazibegović-Busuladžić (9:00-9:10)

 

Razvijanje konceptualnog razumijevanja o toplotnim pojavama, dr. Vanes Mešić (9:15-10:15)

 

Kako i zašto do niskih temperatura? Amra Salčinović Fetić, MA (10:15-10:45)

 

Pojam entropije, dr. Elvedin Hasović (10:45-11:15)

 

Historijski razvoj ideja o toplotnim pojavama, dr. Mustafa Busuladžić (11:30-12:30)

 

Širenje tijela pri zagrijavanju, Fahreta Sijerčić, MA (12:30-13:30)

 

Analogije i rasuđivanje o ekstremnim slučajevima u nastavi fizike, Andrej Vidak, MA (13:45-14:45)

 

Ogledi sa lako pristupačnim materijalima u nastavi termodinamike, Džana Salibašić, MA i Dino Habibović, MA (14:45-15:45)

 

 

Zatvaranje seminara, šef Odsjeka dr. Azra Gazibegović-Busuladžić (15:45-15:50)

Čitano 896 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator