Srijeda, 28 Decembar 2016 14:49

OBAVJEŠTENJE O ELEKTRONSKOM NAČINU PROVOĐENJA EVALUACIJE RADA NASTAVNIKA I ASISTENATA OD STRANE STUDENATA (STUDENTSKA ANKETA)

Dragi studenti,

 

evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta.

Od ovog semestra evaluacija rada nastavnika i asistenata će se provoditi elektronski na slijedeći način:

 

·       Student će za svaki predmet dobiti jedinstvenu šifru na predavanjima, kojom će moći pristupiti  anketiranju;

·       Student može popuniti anketu, koristeći šifru za svaki predmet samo jedanput, putem web-aplikacije koja se nalazi na stranici www.pmf.unsa.ba/anketa najkasnije do 20.01.2017. godine;

·       Sistem nasumičnog generisanja šifri garantuje potpuno anonimno anketiranje;

·       Rezultati ankete će biti dostupni nastavnicima i asistentima nakon popravnih ispita.

 

 U nadi da ćete vašim objektivnim ocjenjivanjem i konstruktivnim komentarima doprinijeti unapređenju nastavnog procesa,

 

 

Doc. dr. Elvedin Hasović,

predsjedavajući Odbora za osiguranje kvaliteta PMF-a

Čitano 3215 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 28 Decembar 2016 14:50

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator