Utorak, 24 Februar 2015 08:21

CMEPIUS - stipendije Ambasade Slovenije u BiH

 

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIS) za akademsku 2015/2016. godinu (u periodu od 1. 10. 2015 – 30. 09. 2016. godine), za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji. Ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa koji žele da dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provedu na jednoj od visokoobrazovnih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe, kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Granična dob za prijavu je 26 godina za studente koji studiraju, i 30 godina za istraživanje. Ova stipendija podrazumjeva: 

- Mjesečni džeparac u iznosu 286,00 €, 

- Besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru, 

- Osnovno zdravstveno osiguranje. 

Sve informacije o stipendiji možete naći na web stranici: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx Potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti je: 

1. Prijavni obrazac ( http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=47564&lang=en ), 

2. Pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja), 

3. Kopija pasoša (sa slikom), 

4. 1 pismo preporuke, 

5. Kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena. Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik. 

Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo – u štampanoj formi, putem protokola u prizemlju), a rok za predaju je 05. mart 2015. godine do 16,00 sati. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir.

 

Čitano 1563 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator