Srijeda, 28 Januar 2015 14:31

INFO DAN ERASMUS MUNDUS GREENTECH

 

Povodom otvorenog konkursa za Erasmus Mundus GreenTECH program koordinatori navedenog programa (Univerzitet u Vigu, Španija) će posjetiti Bosnu i Hercegovinu i održati prezentaciju programa GreenTECH, predstaviti ponudu EU univerziteta, objasniti proces prijavljivanja i dati ostale potrebne informacije za potencijalne kandidate. 

Plan posjete koordinatora GreenTECH-a je sljedeći: 

· 03. 02. 2015. godine (utorak) – Univerzitet u Zenici (11,00 sati), 

· 04. 02. 2015. godine (srijeda) – Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (11,00 sati), 

· 05. 02. 2015. godine (četvrtak) – Univerzitet u Sarajevu (12,00 sati). 

Prezentacija na Univerzitetu u Sarajevu će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 – drugi sprat) sa početkom u 12,00 sati . Svi zainteresirani će nakon prezentacije moći razgovarati sa koordinatorima i postaviti pitanja o prijavi i ponudi programa. GreenTECH je novoodobreni projekat u sklopu Erasmus Mundus programa koji nudi mogućnost akademske mobilnosti („exchange“ i „degree“) studentima, nastavnicima i saradnicima sa univerziteta sa područja zapadnog Balkana na partnerske univerzitete u zemljama članicama Evropske unije. 

EU partnerski univerziteti u sklopu GreenTECH programa su: 

1. Univerzitet u Vigu (Španija), 

2. Univerzitet u Portu (Portugal), 

3. Univerzitet u Paderbornu (Njemačka), 

4. Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), 

5. Ekonomski univerzitet u Katovicama (Poljska), 

6. Sveučilište u Splitu (Hrvatska), 

7. Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji (Bugarska), 

8. Univerzitet u Leonu (Španija). Sve informacije o projektu kao i prijava za stipendiju se može naći na web stranici: http://green-tech-wb.uvigo.es/ . 

ROK ZA PRIJAVU: 20. FEBRUAR 2015. GODINE! 

Sve informacije o Erasmus Mundus programu i učešću Univerziteta u Sarajevu možete naći na www.erasmus-unsa.ba . 

 

Čitano 1444 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator