Četvrtak, 09 Oktobar 2014 14:33

ODLUKA - II ciklus studija završni rad

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na Prijedlog Kolegija Menadžmenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 60. Sjednici, održanoj 09.10.2014. godine,  donijelo je

 

 

 ODLUKU

 

I

Studenti II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, koji su do kraja akademske 2013/2014. godine, zaključno sa 30.09.2014. godine, izmirili sve svoje obaveze, položili sve ispite i predali svoj završni-magistarski rad na ocjenu i odbranu, te je na osnovu toga izdato Rješenje imenovanoj Komisiji za ocjenu i odbranu završnog-magistarskog rada, omogućava se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2014. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija, uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

 

 Obrazloženje

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta, broj: 01/06-2128/4-2014 od 25.09.2014. godine nije obuhvaćena ova kategorija studenata, te je donešena Odluka definisana u njenom dispozitivu.      

 

DEKAN FAKULTETA 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

 

 

 

 

Čitano 1135 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 09 Oktobar 2014 14:40

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator