Četvrtak, 02 Oktobar 2014 15:51

O D L U K A

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 59. sjednici, održanoj 02.10.2014. godine,  donijelo je 

 

    ODLUKU

 

     I

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, a ostala im je predaja i odbrana završnog rada, omogućuje se obnova godine i odbrana završnog rada I ciklusa studija najkasnije do 31.10.2014. godine, bez plaćanja upisnine, a  uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

 

    II

Studenti, iz stava I, upis mogu izvršiti najkasnije do 10.10.2014. godine.

 

    III

Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom I dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

 

DEKAN FAKULTETA  

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Čitano 2081 puta Zadnji put promjenjen Četvrtak, 02 Oktobar 2014 15:57

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator