Nastavno-naučno vijeće (1)

Petak, 02 Decembar 2011 13:29

Nastavno-naučno vijeće

Svi zapisnici Nastavno-naučnog vijeća zaključno sa krajem 2012/2013 šk. god. su arhivirani i naleze se u Fakultetskoj arhivi, svi zainteresirani, koji žele uvid u neki od zapisnika, mogu se obratiti pravnoj službi Fakulteta.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator