Koordinacioni odbor

 • Članovi:

   

  ·         Prof. Dr. Mustafa Memić – Dekan Fakulteta;


   

  ·         Prof. Dr. Senad Odžak – Prodekan za opće poslove i finansije;


   

  ·         Prof. Dr.  Ranko Mirić – Prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad;


   

  ·         Prof. Dr. Lada Lukić Bilela – Prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta;


   

  ·         Doc. Dr. Adi Vesnić – Šef Odsjeka za biologiju;


   

  ·         Doc. Dr. Azra Gazibegović-Busuladžić – Šef Odsjeka za fiziku;


   

  ·         Prof. Dr. Nusret Drešković  - Šef odsjeka za geografiju,;


   

  ·         Doc. Dr. Nevzeta Ljubijankić – Šef Odsjeka za hemiju;


   

  ·         Prof. Dr. Esmir Pilav– Šef Odsjeka za matematiku;


   

  ·         Jasmina Hasanbegović, dipl. iur. – Sekretar Fakulteta;


   

   

   

Zadnji put promjenjen Srijeda, 15 Novembar 2017 13:44

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator