Utorak, 15 Maj 2012 15:03

Pripremna nastava

Autor
Ocijeni
(0 glasova)

PRIPREMNA - INSTRUKTIVNA NASTAVA

ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA


U skladu sa Odlukom Koordinacionog odbora Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo od 14.05.2012. godine i ove godine će se na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo organizovati PRIPREMNA-instruktivna nastava za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevoza upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini na odsjecima za Biologiju, Fiziku, Hemiju, Geografiju i Matematiku.

  • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 nastavnih sati (5 dana po 6 nastavnih sati);

  • Prijave i uplatnice za instruktivnu nastavu podnose se od 15. maja do 04. juna 2012. godine u sekretarijatu odabranog odsjeka;

  • Pripremna nastava će se izvoditi u periodu od 04. do 08. juna2012. godine;

  • Cijena nastave je 150,00 KM po kandidatu.

Plan organizacije pripremne nastave koji uključuje nastavni plan i program, spisak realizatora, kao i raspored pripremne nastave, zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranicama odnosno u sekretarijatima pojedinih odsjeka (www.pmf.unsa.ba).

Uplatu za pripremnu nastavu izvršiti na transakcijski račun 3386902296557468 Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu kod UNICREDIT BANKE, sa naznakom «PRIPREMNA NASTAVA – Odsjek za * ________».

                                                                                                                                                                                                                                                                     Prodekan                   

za nastavu i naučno-istraživački rad

Prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić

 

(* - navesti odabrani odsjek )

 

Čitano 6563 puta Zadnji put promjenjen Utorak, 15 Maj 2012 19:20
Više iz kategorije: « O fakultetu

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator