Ponedjeljak, 23 Mart 2015 10:51

ASPMF

 

J A V N I   P O Z I V

na konkurs za pisanje studentskog eseja

Atlantska inicijativa Sarajevo u partnerstvu sa Centrom za međunarodne i bezbjednosne studije iz Banja Luke, uz podršku Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, raspisuje konkurs za pisanje eseja na B/H/S jeziku o temi „Šta integracija u NATO znači za Bosnu i Hercegovinu?“.

Radove na konkurs mogu prijaviti svi redovni i redovni samofinansirajući  studenti javnih i privatnih univerziteta u BiH u dobi od 18 do 26 godina. Komisija će vrednovati eseje koji na najbolji način pokažu šta integracija u NATO donosi Bosni i Hercegovini.

Tri najbolja rada biće nagrađena:

Prva nagrada –  Apple MacBook

Druga nagrada – Apple  IPhone

Treća nagrada – Apple IPod

Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti u Banjoj Luci u okviru konferencije „Šta integracija u NATO znači za Bosnu i Hercegovinu?“, koja će biti održana u junu 2015, a na kojoj će biti prezentirani najbolji eseji.

Pet primjeraka radova potpisanih šifrom možete slati do 24. aprila 2015. na adrese: Atlantska inicijativa, Despićeva broj 3, 71000 Sarajevo ili Centar za međunarodne i bezbjednosne studije, Kralja Petra I Karađorđevića 97, 78000 Banja Luka. Svaka stranica eseja mora sadržavati šifru (ne dužu od osam znakova), koja se sastoji od kombinacije slova, brojeva i nealfanumeričkih znakova. U posebnoj koverti se šalje rješenje šifre (ime, prezime i kontakt autora eseja) i potvrdu fakulteta o statusu studenta.

Upute za pisanje možete pronaći na stranici: www.atlantskainicijativa.org

Javni poziv će biti objavljen 6. marta 2015. u Oslobođenju, Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama, Večernjem listu i na web stranici Atlantske inicijative.

 

 

Atlantska inicijativa Sarajevo i Centar za međunarodne i bezbjednosne studije Banja Luka

Čitano 2219 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator