Odluka elektronska evidencija radnog vremena PMF UNSA

27 Novembar 2020 in Novo obavještenje

Uvodi se elektronska evidencija radnog vremena Prirodno - matematilčkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu počevši od 01.12.2020. godine, te po tom osnovu, prestaje obaveza vođenja pisane evidencije o radnom vremenu putem portirnica Fakulteta. KOMPLETNA ODLUKA DOWNLOAD

INFORMACIJA ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI U STATUSU REDOVNIH-SAMOFINANSIRAJUĆIH

09 Novembar 2020 in Novo obavještenje

MOLE SE SVI REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU POLOŽILI SVE ISPITE IZ PRETHODNIH GODINA STUDIJA I OSTVARILI PROSJEK OCJENA OD NAJMANJE 8,0 U PRETHODNOJ GODINI, DA POPUNE UPITNIK NA SLJEDEĆEM LINKU: LINK A KAKO BI UNIVERZITET U SARAJEVU TRAŽENE PODATKE MOGAO DOSTAVITI SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO, PO NJIHOVOM ZAHTJEVU. STUDENTI MOGU POPUNITI…

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU UPISNOG ROKA NA II CIKLUSU STUDIJA

02 Novembar 2020 in Novo obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA JE SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU ODOBRIO PRODUŽENJE ROKA ZA UPIS NA II CIKLUS STUDIJA ZA ONE KANDIDATE KOJI SE IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA NISU MOGLI PRIJAVITI NA KONKURS PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA. ZAINTERESIRANI KANDIDATI TREBAJU UPUTITI MOLBU VIJEĆU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ZA PRIJAVU I UPIS ISKLJUČIVO NA…

REVIDIRANE Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija

27 Oktobar 2020 in Novo obavještenje

REVIDIRANE Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator