02 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Odluka o usvajanju liste tema, mentora, komisija i kandidata završnih radova II ciklusa studija ak. 2020/2021. godine

Lista tema, kandidata i komisija za ocjenu i odbranu završnih radova II ciklusa studija hemije za ak. 2020/2021. godinu

Odluka o usvajanju liste tema i mentora završnih radova drugog (II) ciklusa studija

Lista tema i mentora za izradu završnih radova II ciklusa studija hemije za ak. 2020/2021. godinu

Raspored polaganja završnih ispita II ciklusa studija u januarsko-februarskom roku ak. 2020/2021. godine - vanredni studij

Raspored polaganja završnih ispita II ciklusa studija u januarsko-februarskom roku ak. 2020/2021. godine - redovni studij

Odluka o usvajanju liste tema završnih radova sa predloženim mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2019/2020.

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020.godinu

Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova sa predloženim mentorima za II ciklus studij 2019/20

 

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR3 Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR4 Saglasnost mentora

Obrazac ZR5 Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 

Izgled naslovne strane završnog rada II ciklusa 

Upute za citiranje literature

Protokol i formular za završni rad II ciklusa studija

 

 

 

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak