02 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

Studijski program I ciklusa Smjer Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

 

Plan i program za studente koji se upisuju od akademske 2013/2014. godine

Plan i program za studente koji se upisuju od akademske 2017/2018. godine

                                     

Na početak