02 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Ime i prezime

Akademsko zvanje

Dr. Emin Sofić

Profesor emeritus

Dr. Milka Maksimović

Profesor emeritus

Dr. Emira Kahrović

Redovni profesor

Dr. Tidža Muhić-Šarac

Redovni profesor

Dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić

Redovni profesor

Dr. Mustafa Memić

Redovni profesor

Dr. Emir Turkušić

Redovni profesor

Dr. Jasna Huremović

Redovni profesor

Dr. Ismet Tahirović

Redovni profesor

Dr. Sabina Gojak-Salimović Redovni profesor

Dr. Fehim Korać

Redovni profesor 

Dr. Amira Čopra-Janićijević

Redovni profesor

Dr. Mirza Nuhanović

Vanredni profesor

Dr. Danijela Vidic

Vanredni profesor

Dr. Nevzeta Ljubijankić

Vanredni profesor 

Dr. Sabina Begić

Vanredni profesor

Dr. Safija Herenda

Vanredni profesor

Dr. Sanjin Gutić

Vanredni profesor

Dr. Lejla Klepo

Docent

Dr. Saida Ibragić

Docent

Dr. Amir Fazlić

Docent

Dr. Alisa Selović

Docent

Dr. Jelena Ostojić

Docent

Dr. Anela Topčagić

Docent

Dr. Jasmina Sulejmanović

Docent

Dr. Ines Nuić

Docent

Dr. Sabina Žero

Docent

Dr. Adnan Zahirović

Docent

Muamer Dizdar, MA

Viši asistent

Irnesa Osmanković, MA

Viši asistent

Dušan Čulum, MA

Viši asistent

Elma Šehović, MA

Viši asistent

Narcisa Smječanin, MA

Asistent

Merima Mrdić, MA

Asistent

Rasim Omanović, MA

Asistent

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak