05 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

KatProf. dr Tibor Škerlakedra za fizikalnu hemiju je osnovana sa dolaskom prof. dr Tibora Škerlaka u Sarajevo u proljeće 1954. godine, nakon izbora u zvanje vanrednog profesora Fizikalne hemije na Katedri za hemiju Filozofskog  fakultet u Sarajevu. Sljedeće godine za asistenta je izabran Tibor Ribar. Prvi šef Katedre jebio prof. dr Tibor Škerlak. Članovi ove Katedre su obavljali i veoma značajne funkcije u radu Fakulteta i Univerziteta. Objavljen je veliki broj naučnih i stručnih radova i uspostavljena saradnja vezana za naučnu i stručnu problematiku velikih privrednih organizacija i njihovih instituta („Energoinvest“, „UNIS“, „Zrak“) čije su kadrove članovi Katedre vodili kroz lavirint nauke i prakse, bivajući njihovim mentorima. 
Članovi Katedre su u više navrata boravili u naučnim institucijama u razvijenim zemljama (SAD, Kanada, Velika Britanija, Njemačka, Švajcarska), ali i u zemljama u razvoju (Zambija), gdje su prenosili svoje bogato naučno i pedagoško iskustvo na mlade kadrove u tim zemljama.
Organizovan je prvi postdiplomski studij „Kinetika i kataliza“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, što je omogućilo, tada mladom, asistentskom kadru Odsjeka za hemiju da se razvija i napreduje do nastavničkih i naučnih zvanja. Kasnije je otvoren i postdiplomski studij za koroziju i elektrohemiju.

Tokom proteklog rata prostori Katedre su potpuno devastirani. Posebno se to odnosi na studentski praktikum koji je bio potpuno uništen i zapaljen. Takođe, nastavni i nenastavni kadar je desetkovan. Među najvećim gubicima je i pogibija osnivača Katedre prof. dr Tibora Škerlaka, kojeg je u početku rata ubio snajperista sa Grbavice. Ali i u tako teškim uslovima rad sa studentima nije prekidan. Na Katedri je urađeno stotine diplomskih i magistarskih radova, doktorskih teza i stručnih projekata.
Kroz dugi niz godina Katedrom je prošao veliki broj nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja. Pored gore navedenih profesora veliki doprinos razvoju Katedre i Fakulteta dali su prof. dr Borivoj Galić, prof. dr Merzuk Cacan, doc. dr Vjeročka Šišlov, zatim, prof. dr Branko Škundrić, prof. dr Jelena Penavin-Škundrić, doc. dr Branka Ninkov, kao i tadašnji saradnici dr Predrag Ilić, dr Mladen Miloš, dr Duško Šutić, mr Željka Karlović, Tomislav Lukić, Vuk Šiljegović, Nada Gotovac i mnogi drugi koji su postigli zavidne akademske karijere. Pored njih bio je i veći broj nenastavnog osoblja bez čije pomoći ne bi mogli uspjeti.

Danas su na Katedri zaposlena dva redovna profesora (prof. dr Sabina Gojak-Salimović i prof. dr Fehim Korać), tri docenta (dr. Safija Herenda, dr. Sanjin Gutić i dr. Jelena Ostojić) i jedan saradnik - viši laborant Alma Bešlija.

 

Šef Katedre za Fizikalnu hemiju: Doc.dr. Safija Herenda

Kontakt telefon: 033/279-995

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Broj kabineta: 321/III

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak