02 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

Danas Odsjek za Hemiju čine slijedeće organizacione jedinice:
- Katedra za analitičku hemiju;
- Katedra za fizikalnu hemiju;
- Katedra za opću i anorgansku hemiju;
- Katedra za organsku hemiju i biohemiju;
- Kabinet za hemijsku tehnologiju;
- Kabinet za radiohemiju;
- Kabinet za metodiku nastave hemije.

U okviru Odsjeka djeluju i Centar za primjenjena istraživanja u hemiji i Biblioteka sa računarskim centrom.
 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak