02 Mar, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Raspored studenata I ciklusa studija po grupama u ljetnom semestru ak. 2020/2021. godine

Godina

I II III IV
Svi smjerovi   Grupe   Grupe   Grupe   Grupe  

 

Raspored održavanja nastave na I ciklusu studija u ljetnom semestru ak. 2020/2021. godine

Godina I II III IV
Svi smjerovi  Raspored   Raspored   Raspored   Raspored  

 

Lista tema, kandidata i komisija za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za ak. 2020/2021. godinu

Dopunjena lista tema i mentora za izradu završnih radova I ciklusa studija hemije za ak. 2020/2021. godinu

Odluka o usvajanju liste tema i mentora završnih radova prvog (I) ciklusa studija

Lista tema i mentora za izradu završnih radova I ciklusa studija hemije za ak. 2020/2021. godinu

Lista tema sa kandidatima, mentorima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2019/2020.godinu

Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova sa predloženim mentorima za I ciklus studija 2019/20

Lista tema sa mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova I ciklusa studija hemije za akademsku 2018/2019. godinu (1. 2. 2019.)

 

Procedura za odabir mentora, prijavu teme i odbranu Završnog rada I ciklusa studija hemij

Potrebni obrasci se mogu skinuti sa linkova ispod kao doc dokumenti:

Obrazac ZR1 Prijava teme završnog rada

Obrazac ZR2 Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada

Obrazac ZR6 Zapisnik sa odbrane završnog rada

 


  

 

 

Izgled naslovne strane završnog rada I ciklusa

Urnek oglasa za diplomski

 

 

Na početak