Izdavačka djelatnost Odsjeka za geografiju

Geografski pregled je naučni i i stručni časopis Odsjeka za geografiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je naslijedio izdavaštvo i ulogu nekadašnjeg Geografskog društva Bosne i Hercegovine. Prvo izdanje Geografskog pregleda objavljeno je 1957. godine, te je do 1991. godine izdano 35 brojeva. U periodu nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u 2015. godini, nastavljeno je s izdavanjem Geografskog pregleda (svezak 36). Glavni urednik Geografskog pregleda je prof.dr. Ranko Mirić. Više o Geografskom pregledu možete saznati na web stranici časopisa.

Geografski pregled

Zbog privremenih problema s funkcionalnošću web stranice časopisa, najnovije brojeve časopisa objavljujemo i ovdje na web stranici Odsjeka za geografiju.

Geografski pregled br. 42

Geografski pregled br. 43

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju pripremaju i uređuju časopis “Journal of Tourism and Hospitality Management” čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. U časopisu se objavljuju međunarodno recenzirani naučni radovi, koji se jednim dijelom prezentiraju na naučnom skupu International Tourism and Hospitality Management Congress ili se direktno šalju za publikovanje.

Pregled izdatih brojeva naučnog časopisa dostupni su u nastavku:

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 1/Vol.1

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 2/Vol.2

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 3/Vol.3

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 4/Vol.4

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 5/Vol.5

Journal of Tourism and Hospitality Management Year 6/Vol.6

Osim u časopisima Geografski pregled i Journal of Tourism and Hospitality Management nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju rezultate svojih istraživanja objavljuju i u ostalim domaćim i međunarodnim časopisima. Osim toga, značajna pažnja posvećuje se izradi udžbenika, praktikuma, atlasa i geografskih karata. U nastavku se nalazi pregled objavljenih djela nastavnika i saradnika Odsjeka za geografiju po godinama.

Spisak objavljenih radova tokom 2020. godine