Dobro došli na Odsjek za fiziku Odsjek za fiziku je ponosan na svoje brojne studente, koji su u Sarajevu, ili drugim univerzitetskim centrima, stjecali magisterije i doktorate, a aktualni programi studija na Odsjeku za fiziku će, kao i do sada, osiguravati visok stupanj kvalitete kadrova u fizici. Historija Odsjeka za fiziku

Prvi ciklus studija

Nastavni planovi i programi i osnovne informacije o studiju

Drugi ciklus studija

Nastavni planovi i programi i osnovne informacije o studiju

Treći ciklus studija

Nastavni planovi i programi i osnovne informacije o studiju

Zašto studirati fiziku?

Fizika je prirodna nauka koja je ključna za razumijevanje svijeta oko nas, svijeta u nama i svijeta izvan nas. Ona izaziva našu maštu konceptima poput relativnosti i teorije struna, što dovodi do velikih otkrića, poput računara i lasera.

Ta otkrića dalje vode do tehnologija koje mijenjaju naš život, od unaprjeđenja uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji hrane, liječenja raka i drugih bolesti, do razvoja održivih energetskih rješenja.

Odsjek za fiziku u brojkama

Godina postojanja
60
Nastavno osoblje
17
Studijski smjerovi
2
Broj ponuđenih predmeta
140