Katedra za biohemiju i fiziologiju osnovana je uporedo sa počecima razvoja Odsjeka za biologiju.  Od svog osnivanja ova Katedra poklanja veliku pažnju eksperimentalnom radu studenata iz biohemije i fiziologije biljaka i životinja, a danas su ova istraživanja značajno proširena kako na molekularnom nivou, biologiji  kancera, imunologiji i kulturi biljnih tkiva, uz zadržavanje tradicije prepoznatljivih eksperimentalnih istraživanja u koja su podjednako uključeni svi nastavnici Katedre.

Specifične oblasti koje se izučavaju kroz nastavni proces na Katedri za biohemiju i fiziologiju su: Biohemija i fiziologija životinja i biljaka, Hematologija, Kultura biljnih stanica, Biohemijska analitika, Enzimologija, Imunologija, Nutrologija, Fiziološke adaptacije, Biologija kancera i drugo.

Realizacija nastavnog procesa na Katedri odvija se kroz nastavu na I, II i III ciklusu studija na smjeru biohemija i fiziologija.

Naučni rad članova Katedre odvija se uglavnom u oblastima biohemije, fiziologije, hematologije, molekularne biologije, kulture biljih stanica i tkiva, imunologije i biologije kancera. U okviru Katedre realizovano je nekoliko projekata iz oblasti biohemije biljaka i hematologije životinja.

Šef Katedre za biohemiju i fiziologiju: Doc. dr. Damir Suljević

Voditelj smjera za biohemiju i fiziologiju: Prof. dr. Edhem Hasković

 

NASTAVNICI I SARADNICI
Akademsko zvanje Ime i prezime E-mail adresa

Redovni profesor

Voditelj smjera

Edhem Hasković This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redovni profesor Izet Eminović This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redovni profesor Adisa Parić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vanredni profesor Irfan Šuško This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vanredni profesor Lada Lukić Bilela This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vanredni profesor Enad Korjenić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Docent

Šef Katedre

Damir Suljević This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Docent Maja Mitrašinović-Brulić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Docent Erna Karalija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viši asistent Sabina Dahija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asistent Muhamed Fočak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asistent Erna Islamagić This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asistent Nedim Šuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NENASTAVNO OSOBLJE
Viši laborant Aida Piplica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viši laborant Arnela Demir