Katedra za opću biologiju

Katedra za opću biologiju najveća je katedra na Odsjeku za biologiju, kako po broju predmeta koje obuhvata, tako i po nastavnom osoblju koje po svom stručnom i znanstvenom opredjeljenju pripadaju ovoj katedri. Također, katedra obuhvaća dva, po broju studenata I i II ciklusa, najbrojnija smjera: Genetiku i Mikrobiologiju:

Nastavno osoblje koje sudjeluje u radu Katedre:

 Prof. dr. Lada Lukić Bilela, vanredna profesorica, šefica katedre

 Prof. dr. Izet Eminović, redovni profesor, šef smjera Genetika

 Prof. dr. Edhem Hasković, redovni profesor

Prof. dr. Anesa Jerković-Mujkić, redovna profesorica, šefica smjera Mikrobiologija

Prof. dr. Hilada Nefić, redovna profesorica

Prof. dr. Edina Muratović, vanredna profesorica, šefica Odsjeka

Prof. dr. Suvad Lelo, redovni profesor

Mr. Adi Vesnić, viši asistent

Mr. Senad Šljuka, viši asistent

Mr. Selma Pilić, viša asistentica

Mr. Renata Bešta-Gajević, viša asistentica

Mr. Aner Mešić, viši asistent

Irma Mahmutović, MA, asistentica