Nastavni plan i program za "Opći smjer" - II ciklus studija koji vrijedi za studente koji su upisani do akademske 2015./16. godine:

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
PMAT 405 Fourierova i wavelet analiza 3+2+0 8
PMAT 410 Komutativna algebra 3+2+0 8
PMAT 415 Funkcionalna analiza II 3+2+0 8
-------------- Izborni predmet 1 2+2+0 6

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
PMAT  455 Opća topologija 3+2+0 8
PMAT 460 Homološke metode algebre (studijska grupa 1) 3+2+0 8
PMAT 465 Specijalne funkcije (studijska grupa 2) 3+2+0 5
-------------- Izborni predmet 2 2+2+0 7
-------------- Izborni predmet 3 2+2+0 7

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
PMAT 505 Reprezentacija konačnih grupa (studijska grupa 1) 3+2+0 10
PMAT 510 Analitička teorija brojeva (studijska grupa 2) 3+2+0 10
-------------- Izborni predmet 4 2+2+0 10
-------------- Izborni predmet 5 2+2+0 10

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
-------------- Izborni predmet 6 2+2+0 6
-------------- Izborni predmet 7 2+1+1 6
-------------- Magistarski rad --------- 18

Stručni naziv koji se stiče nakon okončanja ovog studija je Magistar matematike.

Predmeti koji imaju isključivo izborni status:


Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.