Stručni seminar iz modernih IT tehnologija

Realizator seminara: Demir Selmanović

Seminar će se održavati na Odsjeku za matematiku po dva časa sedmično tokom akademske 2016./2017. godine. Na seminar se mogu prijaviti studenti koju su položili Uvod u programiranje i Objektno-orjentirano programiranje. Na ovom seminaru studenti će dobiti konkretno iskustvo u kreiranju moderne web aplikacije bazirane na NodeJS, PostrgeQSL i AngularJS platformama. Studenti će imati priliku da kreiraju web verziju aplikacije "Pokemon Go", koja će uključivati rad sa mapama, bazama podataka, geografskim tipovima podataka, kreiranjem odvojenog API nivoa i sl. (PDF)

Demir Selmanović je developer i project manager sa preko 15 godina profesionalnog iskustva u razvoju software-a. Trenutno je zaposlen u kompaniji Toptal iz San Francisca gdje radi kao glavni tehnički urednik i vodi tim koji sarađuje sa preko 3000 najboljih programera iz cijelog svijeta na kreiranju tehničkih i edukativnih materijala. Prije angažmana u Toptal-u vodio je razvojni tim u sarajevskoj firmi DevLogic/Symphony. Čest je predavać na regionalnim IT konferencijama kao sto su SHIFT i WebCamp.

Galerija slika. Posjeta učesnika seminara IT firmama

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.