Nastavni plan za III ciklusa studija "Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju" za studente koji su upisane do akademske 2014./15. godine

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
Obavezni Metodologija obrazovnih istraživanja I 30 + 45 9
Obavezni Kognitivna psihologija 30 + 30 7
Obavezni Odabrana poglavlja metodike nastave matematike 30 + 30 7
Jedan izborni predmet iz III. grupe predmeta (7 kredita)
Izborni Statističke metode 30 + 15 7
Izborni Odabrana poglavlja kombinatorike 30 + 15 7
Izborni Odabrana poglavlja iz algebre 30 + 15 7
Izborni Odabrana poglavlja iz geometrije 30 + 15 7
Izborni Odabrana poglavlja iz analize 30 + 15 7

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
Obavezni Metodologija obrazovnih istraživanja II 30 + 30 10
Jedan izborni predmet iz II. grupe predmeta (10 kredita)
Izborni Inkluzija u nastavi matematike 30 + 30 10
Izborni Odabrana poglavlja metodike nastave informatike 30 + 30 10
Izborni Odabrana poglavlja matematičke logike 30 + 30 10
Jedan izborni predmet iz III. grupe predmeta (10 kredita)
Izborni Topološki dinamički sistemi 30 + 30 10
Izborni Analitička teorija brojeva I 30 + 30 10
Izborni Neprekidni dinamički sistemi 30 + 30 10
Izborni Statistička konvergencija 30 + 30 10
Izborni Vremenske serije 30 + 30 10
Izborni Algebarska kombinatorika 30 + 30 10
Izborni Teorija izračunljivosti 30 + 30 10
Izborni Teorija kompleksnosti 30 + 30 10
Izborni Optimalna kontrola i stohastička optimizacija 30 + 30 10

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
Obavezni Savremena istraživanja učenja i nastave matematike 30 + 30 10
Obavezni Istraživački doktorski seminar I (prezentacija teme) 30 + 30 10
Jedan izborni predmet iz III. grupe predmeta (10 kredita)
Izborni Algoritamska teorija brojeva 30 + 30 10
Izborni Algebarska teorija brojeva 30 + 30 10
Izborni Inteligentni sistemi 30 + 30 10
Izborni p-adska analiza 30 + 30 10
Izborni Teorija haosa 30 + 30 10
Izborni Monotoni dinamički sistemi 30 + 30 10
Izborni Analitička teorija brojeva II 30 + 30 10
Izborni Algoritmi i strukture podataka 30 + 30 10
Izborni Stohastički procesi 30 + 30 10

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
Obavezni Istraživački doktorski seminar II (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) 0 + 60 30

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR V ECTS
Obavezni Istraživački doktorski seminar III (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) 0 + 60 30

TIP NAZIV PREDMETA SEMESTAR VI ECTS
Obavezni Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) 0 + 40 20
Obavezni Odbrana doktorske disertacije 0 + 20 10
 

 Pravila studiranja za III ciklusa studija "Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju"

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.