Uvjeti korištenja

  Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoje posebni uvjeti korištenja fonda.

   Za pojedine publikacije (arhivske primjerke, staru i rijetku knjigu, oštećene publikacije i sl.) postoje posebni uvjeti korištenja za sve korisnike.

  Više iz kategorije: « Osoblje Historijat »

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator