Priznati profesori i učesnici iz cijelog svijeta na matematičkoj konferenciji u Sarajevu

NOVO! Prijava na Konkurs za upis studenata u ak.2018/2019.godinu

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr. Nedžada Dukića

Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019. godina

Obavještenje o Prijavi na Konkurs za upis na I ciklus studija i integrirani studij u ak.2018.-2019.g. - Prvi prijavni-upisni rok

Obavještenje za Prijavu na Konkurs II ciklus studija 2018.-2019. godina

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJA EVALUACIJE RADA NASTAVNIKA I ASISTENATA OD STRANE STUDENATA (STUDENTSKA ANKETA)

Stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu - DAAD

PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator