Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '17-'18.god

Prijava ispita za Septembarski rok 17-18.g. za studente po starom NPP

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”

NOVO - Konačne rang-liste - OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA

Preliminarne rang-liste - NOVO OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator