Radno vrijeme

Historijat

Osoblje

Biblioteka demo1

Obavještenje - Konačna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

Konačna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

Obavještenje - Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator