UPIS KANDIDATA  U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” U PRVOM KONKURSNOM ROKU

će se vršiti od 11.07.2018. /sri/ - 17.07.2018. /uto/ u Studentskoj službi od 11h-13h

kao i u periodu od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/

 

POTREBNO:

1.     Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta:

3383202250621169        

     Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

 

PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

 

2.     Uplata od 2000 KM  na žiro-račun Prirodno-matematičkog   fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: upis na stručni studij IT

 

3.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu       (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

 

V A Ž N O !!!

 

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

 

                          

                                                                     

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1.     Uplata od 32 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta 1610000036020088    / Svrha uplate: Biblioteka, Isss i Osiguranje

2.     Uplata od10 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169  / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

 

NAPOMENA: Kandidati koji su odustali od upisa svoje dokumente mogu preuzeti do 20.07.2018.godine.

 

Studentska služba neće raditi u periodu od 23.07.2018.godine – 20.08.2018.godine.

 

Konačne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, koje su usvojene na sjednici Vijeća Fakulteta dana 10.07.2018. godine, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te konkursa za upis u prvu godinu dvogodišnjeg studija „Informacione tehnologije” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini.

 

OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator