VAŽNO OBAVJEŠTENJE

KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI  SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA.

 

NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI ( PRIJAVNI I UPISNI ROKOVI) I ISTEKA ROKA ZA PREDAJU ORIGINALNIH DOKUMENATA, IZVRŠENA JE KOREKCIJA KONAČNIH RANG LISTI PRIMLJENIH KANDIDATA NA SVIM ODSJECIMA I SMJEROVIMA.

 

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI PRIMLJENI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA KORIGOVANIM KONAČNIM RANG LISTAMA DA SU OBAVEZNI DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U DANE 19.07 (ČETVRTAK), 20.07. ( PETAK) I 23.07 ( PONEDJELJAK)  OD 10 DO 14 SATI.

 

 

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !!

 

NAPOMINJU SE KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU DA OBAVEZNO DOSTAVE ORIGINALNE DOKUMENTE DO UTORKA (17.07. 2018. GODINE) DO 14 SATI  NA STUDENTSKU SLUŽBU.

U PROTIVNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator