četvrtak, 03 Decembar 2015 11:46

MULTIRANK UNSA Poziv za učešće u anketiranju

 

Poštovani studenti, 

Univerzitet u Sarajevu, a samim tim i naš fakultet ove godine učestvuje u međunarodnom projektu rangiranja univerziteta U MULTIRANK koji provode Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) iz Holandije i Centre for Higher Education (CHE) iz Njemaćke.

Ovaj projekat rangiranja visokoškolskih institucija je višedimenzionalan i uključuje nastavu i učenje, istraživanje, transfer znanja i regionalnu angažiranost. Trenutno je rangiranjem obuhvaćeno više od 850 visokoškolskih instutucija i 5000 studijskih programa. U sklopu prikupljanja podataka za ovogodišnje rangiranje potrebno je i vaše učešće.

Dobili ste mail sa predmetom (Subject) U MULTIRANK UNSA Poziv za učešće u anketiranju i molimo Vas da se odazovete i doprinesete vašim odgovorima ovom istraživanju. Anketa će biti otvorena do sredine januara. U mailu se nalazi link na anketu kao i vaš password za pristup.

Molimo Vas da odvojite vrijeme za popunjavanje upitnika. Ove godine studenstko učešće je predviđeno za oddsjeke za matematiku, hemiju i biologiju. Bitno je da svi koji su dobili poziv da se odazovu anketi. Hvala na saradnji. 

 

Rektorat Univerziteta 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  ZAPOSLENICI 

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DA JE

 

SUBOTA, 07.11.2015. GODINE

 

R A D N I  D A N

 

POVODOM SVEČANE PROMOCIJE I DODJELE DIPLOMA DIPLOMANTIMA, MAGISTRANTIMA I DOKTORANTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  

D E K A N   F A K U L T E T A

Prof. dr. Rifat Škrijelj, s.r.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator