utorak, 05 Mart 2019 09:15

Falling Walls Lab Sarajevo 2019

 

Zadovoljstvo nam je po prvi put u Bosni i Hercegovini predstaviti Falling Walls Lab Sarajevo.

Radi se o međunarodnom forumu koji novim misliocima, inovatorima i poduzetnicima iz svih oblasti pruža mogućnost da svoje istraživačke, poslovne ili društvene ideje predstave u tri minute pred interdisciplinarnom komisijom na engleskom jeziku.

Prošle godine je bilo preko 3000 aplikacija u 77 Falling Walls Labs u 57 države svijeta. Pobjednik ili pobjednica Falling Walls Lab Sarajevo će imati priliku da na velikom Falling Walls Lab Finalu u Berlinu 8. novembra predstavi svoje ideje, a ovo sve je povezano sa međunarodnom Falling Walls konferencijom, koja se održaje dan poslije, 09. novembra 2019. godine.

Ovdje možete steći uvid o prošlogodišnjem održavanju ove manifestacije: https://www.youtube.com/watch?v=AnZ7eEERN38. Falling Walls Lab Sarajevo 2019 organizuje Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD BiH) u saradnji sa Western Balkan Alumni Association (WBAA) i Erasmus student network (ESN BiH).

Održat će se 24. aprila u Sarajevu, Kino Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo 71 000). Prijave se vrše online do 06. aprila 2019. godine na slijedećem linku: https://falling-walls.com/lab/applyold?location=9. Naime, svi trenutni i bivši BA, MA, PhD studenti, te Postdoc, mladi profesionalci, inovatori i poduzetnici se mogu prijaviti za Falling Walls Lab Sarajevo.

Više informacija imate na slijedećem linku: https://www.falling-walls.com/lab. 

petak, 22 Februar 2019 12:27

POZIV NA PREDAVANJE

 

Kroz suradnju Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, sestrinskih organizacija pri FEBS-u (The Federation of European Biochemical Societies), dana 28. 02. 2019. godine u periodu od 14:00-16:00 sati u amfiteatru “Akademik Seid Huković” bit će održano predavanje dr. sci. Zrinke Kovarik, znanstvene savjetnice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinice za biokemiju i organsku analitičku kemiju iz Zagreba, na temu: “Katalitička detoksikacija organofosfornih spojeva acetilkolinesterazom sa aldoksimima“. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju navedenom predavanju.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator