srijeda, 31 Juli 2013 14:07

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se kandidati koji su u prvom konkursnom roku na I ciklus studija ostvarili pravo upisa, a to još nisu uradili kao i ostali studenti koji nisu svoje obaveze prema Studentskoj službi izvršili, da to mogu uraditi od 15.08.2013. godine kada počinje sa radom Studentska služba Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo.

Zbog greške prilikom oglašavanja ispravljena verzija:

Prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19376-26.4/13 od 16.07.2013. godine o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2013/2014. god. iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, omogudava se upis sljededim kandidatima, prema spisku, na odsjecima i smjerovima na kojima su konkurisali, a u svojstvu redovnih studenata:

PROSIRENA LISTA

 

Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o proširenju broja i izmjeni strukture studenata koji upisuju prvu studijsku godinu I ciklusa studija u studijskoj 2013/2014 godini na osnovu zahtjeva od strane fakulteta/akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, broj: 11-05-38-19896/13 od 18.07.2013. godine, Prirodno-matematički fakultet  proširuje listu kako slijedi:

DOPUNA LISTE

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator