četvrtak, 02 Oktobar 2014 11:48

ODLUKA - II ciklus studija

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na Prijedlog Koordinacionog odbora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  od 23.09.2014.godine, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 25.09.2014. godine,  donijelo je

 

ODLUKU

 

I

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na odsjecima na kojima II ciklus traje jednu godinu i  položili sve potrebne ispite do početka akademske 2014/2015. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2014. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

 

II

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali drugu godinu II ciklusa studija i položili sve ispite na II ciklusu studija do početka akademske 2014/2015. godine, omogućuje se da bez plaćanja obnove godine, najkasnije do 31.12.2014. godine, odbrane završni rad II ciklusa studija.

 

III

Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom I i II, dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

IV

Uplata za obnovu godine iz stava III ne može se iskoristiti za troškove odbrane završnog rada II ciklusa studija, koji su predviđeni cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Rifat Škrijelj 

četvrtak, 25 Septembar 2014 15:29

Odluka dodatni ispitni termin 2014. god.

 

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na Prijedlog Koordinacionog odbora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  od 23.09.2014.godine, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 25.09.2014. godine,  donijelo je

 

   ODLUKU

 

  I

Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima i imaju dva nepoložena predmeta, mogu prijaviti polaganje u dodatnom terminu u okviru septembarskog roka  isključivo jedan od ta dva predmeta, kako bi stekli uslov za upis u narednu godinu studija.

 

II

Studenti, kojima je ostao samo jedan ispit da završe akademsku 2013/2014. godinu, također mogu prijaviti polaganje u dodatnom terminu u okviru septembarskog roka.

 

III

Dodatni termin u okviru septembarskog roka, održat će se u utorak, 30.09.2014. godine u 10 sati na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Zadužuju se šefovi odsjeka da obezbjede sale za polaganje ispita.   

 

IV

Prijavu ispita studenti vrše na klasičan način, predajom prijava na Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 25. 09. do 29.09.2014. godine, u vremenu od 10.30 – 14.00 sati.

 

V

Studenti, iz stava I i II, upis mogu izvršiti najkasnije do 03.10.2014. godine.

 

Obrazloženje

Uvažavajući objektivne okolnosti, koje su bili rezultat februarskih protesta, poplava, te realizacije terenske nastave studenata Odsjeka za biologiju i Odsjeka za geografiju u specifičnim uslovima u akademskoj 2013/2104. godini, utvrđen je navedeni prijedlog.

 

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator