PRIJAVA SE VRŠI OD

25.08.2014.g. – 03.09.2014.g. (od 09h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM ZA PRIJAVU NA KONKURS, NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

- Prijava na Konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na  koji konkuriše

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

- Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

                                              

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

TEKST KONKURSA

 

četvrtak, 17 Juli 2014 08:21

Obavijest - naknadni Konkurs

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu će raspisati naknadni Konkurs za upražnjenja mjesta na Odsjecima za: Fiziku, Geografiju, Hemiju i Matematiku u toku mjeseca avgusta 2014.godine.

 

Prodekanesa za nastavu i naučno-istraživački rad

      Prof.dr.Meliha Zejnilagić-Hajrić, s.r.

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator