OBAVJEŠTENJE

  

PRIJAVA SE VRŠI OD

        08.09.2014.g. – 30.09.2014.g. (od 11h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088 (banke se nalaze preko puta)

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

-         zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

-         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

25.08.2014.g. – 03.09.2014.g. (od 09h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM ZA PRIJAVU NA KONKURS, NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

- Prijava na Konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na  koji konkuriše

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

- Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

                                              

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

TEKST KONKURSA

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator