O B A V J E Š T E NJ E

 

ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM)

NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

u akademskoj 2017/2018.godini

 

VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h)

U PERIODU OD

20.08.2018./ponedeljak/ - 31.08.2018./petak/

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu

 

 

 

 

 

Sarajevo, 18.07.2018.godine                                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI  SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA.

 

NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI ( PRIJAVNI I UPISNI ROKOVI) I ISTEKA ROKA ZA PREDAJU ORIGINALNIH DOKUMENATA, IZVRŠENA JE KOREKCIJA KONAČNIH RANG LISTI PRIMLJENIH KANDIDATA NA SVIM ODSJECIMA I SMJEROVIMA.

 

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI PRIMLJENI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA KORIGOVANIM KONAČNIM RANG LISTAMA DA SU OBAVEZNI DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U DANE 19.07 (ČETVRTAK), 20.07. ( PETAK) I 23.07 ( PONEDJELJAK)  OD 10 DO 14 SATI.

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator