Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/06- 545, 553, 554, 555,573, 584, 596 /2-2016 od 10.03.2016. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2367/16 od 30.03.2016. godine,  raspisuje se:

 

  KONKURS/NATJEČAJ

  za izbor nastavnika i asistenata na

Prirodno-matematičkom fakultetu

  Univerziteta u Sarajevu

 

Ø  NASTAVNIK (svazvanja) zaoblast: “Analitička hemija“naOdsjekuzahemijuPrirodno-matematičkogfakultetaSarajevo - 1 izvršilac 

Ø  NASTAVNIK (sva zvanja) za oblasti: ”Radiohemija” i ”Biotehnologija”naOdsjekuzahemijuPrirodno-matematičkogfakultetaSarajevo - 1 izvršilac

Ø  NASTAVNIK (svazvanja) zaoblast: TeorijskakompjuterskanaukanaOdsjekuzamatematikuPrirodno-matematičkogfakultetaSarajevo - 1 izvršilac

Ø  NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: ”Metodika nastave hemije”naOdsjekuzahemijuPrirodno-matematičkogfakultetaSarajevo - 1 izvršilac

Ø  VIŠI ASISTENT  za oblast: „Anorganska hemijanaOdsjekuzahemijuPrirodno-matematičkogfakultetaSarajevo - 1 izvršilac

Ø  VIŠI ASISTENT za oblasti: „Fizika u obrazovanju“ i „Opšta fizika“ na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac

Ø  VIŠI ASISTENT za oblast: „Eksperimentalna fizika na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac

 

DOWNLOAD: KOMPLETAN TEKST KONKURSA

petak, 26 Februar 2016 11:44

OBAVIJEST POVODOM DANA NEZAVISNOSTI

  

SVIM ZAPOSLENICIMA  I  STUDENTIMA

 

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

ČESTITAM

 

DAN NEZAVISNOSTI 

BOSNE I HERCEGOVINE  

i

OBAVJEŠTAVAM da su

 

ponedjeljak, 29.02.2016. godine 

i

utorak 01.03.2016. godine

 

N E R A D N I   D A N  I

 

Naknadno će se utvrditi nadoknada za 29.2.2016. godine.

 

D E K A N   F A K U L T E T A 

Prof. dr. Rifat Škrijelj, s.r

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator