O B A V J E Š T E N J E

za studente Prirodno-matematičkog fakulteta I i II ciklusa studija

 

 

Prema Odluci Vijeća fakulteta Broj: 01/06-2263 /3-2015, od 28.09.2015.g stav V, svi studenti I i II ciklusa studija (izuzev studenata II ciklusa koji prvi put upisuju prvu godinu) da bi zadržali status studenta u akademskoj 2015/2016. godinu bili su dužni upisati se u narednu (višu) godinu studija ili obnoviti akademsku godinu do 05.10.2015. godine. 

Isključivo, studenti koji iz opravdanih razloga nisu upisali narednu ili obnovili akademsku godinu mogu (uz obavezno dostavljanje dokaza o spriječenosti upusati) to učiniti najkasnije do 30.10. 2015. godine.

Studentima koji se i do navedenog datuma  ne upišu u narednu godinu ili ne obnove akademsku godinu prema Statutu Univerziteta u Sarajevu prestaje status studenta / Član 142. Stav  (1) (c)/.

Lice koje je izgubilo status studenta prema Član 142. Stav (1 c) Statuta Univerziteta u Sarajevu ima pravo da nastavi studije /Član 142. Stav  (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu/ i može se upisati uz plaćanje studija na početku naredne akademske godine i dužan je nastaviti studije prema nastavnom planu i programu koji važi u akademskoj godini u kojoj nastavlja studije /Član 142. Stav  (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu/.

Plaćanje studija podrazumijeva da se student ne može ponovo upisati kao budžetski redovni student i plaća punu cijenu studija predviđenu za redovne samofinansirajuće odnosno vanredne student koji prvi puta upisuju akademsku godinu.

 

Prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad

Prof. dr. Mustafa Memić

 

 

srijeda, 14 Oktobar 2015 13:57

Poziv na naučni kolokvij

NAUČNI KOLOKVIJ

Odsjek za matematiku poziva zainteresirane na predavanje doc. dr Vedada Pašića koje će biti održano u četvrtak 22. oktobra 2015. sa početkom u 13:00 u sali 428, na temu Gravitacijska interpretacija nekih torzijskih talasa i analitička reprezentacija Diracove jednačine.

 

PLAKAT

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator