Obavještavaju se studenti Prvog i Drugog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu da je rok za upis i obnovu godine u ak.2013/2014.godini produžen do srijede 02.10.2013.godine.

Rad šaltera Studentske službe Fakulteta za vrijeme upisa je također produžen, te se studenti mogu upisati u terminu od 9h-13h.

Mole se svi studenti koji nisu izvršili svoje obaveze da to učine u predviđenom roku, u protivnom gube status studenta.

 

 

UPIS BRUCOŠA U AKADEMSKU 2013/2014.godinu

/primljeni na DRUGOM konkursnom roku/

će se vršiti od 09.09.2013. /pon/ - 13.09.2013. /pet/  u Studentskoj službi od 11h-13h

 

POTREBNO:

 

  1. Upisni materijal  /uzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,oo KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095               

      Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

 

PREDATI:

DETALJNO

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator