Svečani prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 03.10.2016. godine, prema sljedećem rasporedu: 

 

  • Odsjek za hemiju –  sa početkom u 9:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za biologiju – sa početkom u  9:30 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za fiziku – sa početkom u 10:00 sati, Mali amfiteatar (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za matematiku – sa početkom u 10:30 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za geografiju – sa početkom u 11:00 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)

 

IZ DEKANATA FAKULTETA

 

 

petak, 23 Septembar 2016 10:11

Odluka Vijeća - produženi ispitni termin

 

 I

Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima, mogu prijaviti polaganje u produženom terminu u okviru septembarskog ispitnog roka isključivo jedan nepoloženi predmet.

 

II

Produženi termin u okviru septembarskog roka, održat će se u SRIJEDU, 28.09.2016. godine po sljedećem rasporedu:

-          9:00h – Odsjek za fiziku i Odsjek za hemiju,

-          11:00h- Odsjek za biologiju i Odsjek za geografiju,

-          13:00h- Odsjek za matematiku.

 

Zadužuju se šefovi odsjeka da obezbjede sale za polaganje ispita.  

 

III

 

Prijavu ispita studenti vrše na klasičan način, predajom prijava na Studentskoj službi Fakulteta u toku 26.09.2016. godine (PONEDJELJAK), u vremenu od 10.00 – 14.00 sati. 

 

ODLUKA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator