UPIS BRUCOŠA U AKADEMSKU 2014/2015.godinu

/primljeni na DRUGOM konkursnom roku/

će se vršiti od 12.09.2014. /petak/ - 19.09.2014. /petak/ u Studentskoj službi od 11h-13h

POTREBNO:

1. Upisni materijal /uzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,oo KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095

Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

 

PREDATI:

1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)

2. REDOVNI STUDENTI : Uplata od 100 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Biologija) i način studiranja (redovan)

3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 1200KM ili 600 KM /I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Hemija) i način studiranja (redovan-samofinansirajući) – I rata

4. VANREDNI: Uplata od 900 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Matematika) i način studiranja (vanredan)

5. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)

/redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1. Redovni i Redovni-samofinansirajući: 32 KM, a Vanredni: 30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta 1610000036020088 / Svrha uplate: Biblioteka, Isss, Osiguranje

2. Svi: 10 KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

  

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

 

V A Ž N O !!!

DJECI ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI I REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI, TROŠKOVE STUDIJA SNOSI OSNIVAČ!

 

 

 

 OBAVJEŠTENJE

  

PRIJAVA SE VRŠI OD

        08.09.2014.g. – 30.09.2014.g. (od 11h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088 (banke se nalaze preko puta)

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

-         zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

-         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator