PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  STUDENTI  I  ZAPOSLENICI

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DA SU POVODOM

  

DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE 

  

PONEDJELJAK, 24.11.2014. GODINE 

( NASTAVA NADOKNAĐENA 08.11.2014. GODINE)

 

I

 

UTORAK , 25.11.2014. GODINE 

 

N E R A D N I  D A N I

 

SVIM  STUDENTIMA   I   ZAPOSLENICIMA   FAKULTETA ČESTITAM  DAN  DRŽAVNOSTI  BOSNE  I  HERCEGOVINE 25.11.2014. GODINE.

 

 

D E K A N   F A K U L T E T A 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

ponedjeljak, 10 Novembar 2014 14:11

Odluka studenti I ciklus diplomski

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 61. sjednici, održanoj 06.11.2014. godine,  donijelo je

 

ODLUKU

 

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, zaključno sa 30.09.2014. godine, te u skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog vijeća sa 59. sjednice, održane 02.10.2014. godine, broj: 01/06-2410/2-2014, predali svoj završni rad do 31.10.2014. godine za odbranu, i isti se nalazi u proceduri za odbranu, omogućava se obnova godine bez plaćanja upisnine, a uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

 

DEKAN FAKULTETA 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator