POTREBNO:

 

1.     Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra

 

2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu preostalih rata na ž.r. Fakulteta 1610000036020088, sa obaveznom naznakom na koji Odsjek se upisuje.

 

 

 

Sarajevo, 14.03.2017.godine                                                                                                          SUDENTSKA SLUŽBA         

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator