Svečani prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i podjela indexa održat će se u srijedu, 08.10.2014. godine, prema sljedećem rasporedu: 

 

 

  • Odsjek za hemiju –  sa početkom u 9:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za biologiju – sa početkom u  9:30 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za fiziku – sa početkom u 10:00 sati, Mali amfiteatar (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za matematiku – sa početkom u 10:30 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • Odsjek za geografiju – sa početkom u 11:00 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)

 

D E K A N  F A K U L T E T A 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

četvrtak, 02 Oktobar 2014 15:51

O D L U K A

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 59. sjednici, održanoj 02.10.2014. godine,  donijelo je 

 

    ODLUKU

 

     I

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, a ostala im je predaja i odbrana završnog rada, omogućuje se obnova godine i odbrana završnog rada I ciklusa studija najkasnije do 31.10.2014. godine, bez plaćanja upisnine, a  uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

 

    II

Studenti, iz stava I, upis mogu izvršiti najkasnije do 10.10.2014. godine.

 

    III

Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom I dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

 

DEKAN FAKULTETA  

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator