OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2016/2017.god. 

PRIJAVA SE VRŠI OD

20.06.2016.g. – 04.07.2016.g. (od 10h-14h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

 BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS  

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE (npr. FIZIKA).

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

- prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

- originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- original izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci 

- original uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci  

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, bez oba roditelja)

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data su Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2016/2017. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-         Odsjek za biologiju: maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

-         Odsjek za fiziku: maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

-         Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

-         Odsjek za geografiju: maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

-         Odsjek za matematiku: maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

   

Odluka Vlade o proširenju broja studenata

Prodekan

za nastavu  i  naučno-istraživački rad

 

Prof. dr. Mustafa Memić

 

 

ponedjeljak, 20 Juni 2016 09:51

Erasmus+ konkurs za staff mobilnost

 

Aristotel Univerzitet u Solunu (Grčka) - dostupne stipendije za staff mobilnost (teaching ili training). Ukoliko ste zainteresovani (ili imate kolege koji jesu), dovoljno je da ispunite formular, kao i da kontaktirate ECTS koordinatore sa pomenutog Univerziteta da Vam dostave pozivno pismo. Ugovor o mobilnosti (teaching ili training, potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe za fakulteta/akademije) + pozivno pismo sa Aristotel Univerziteta u Solunu dostavite putem emaila na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  do 15,00 sati do srijede, 22.06.2016. godine. 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator