POTREBNO:

1.     Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta:

3383202250621169        

     Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.     REDOVNI STUDENTI : Uplata od 100 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

      Svrha uplate: upis na (navesti odsjek-npr.Biologija) i način studiranja (redovan)

3.     REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 1200KM ili 600 KM /I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog   fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: upis na (navesti odsjek-npr.Hemija) i način studiranja (redovan-samofinansirajući)-I rata

4.   VANREDNI:Uplata od 900 KM  na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

      Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Matematika) i način studiranja (vanredan)

5.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu       (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

V A Ž N O !!!

 

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI (TAČKA 2.) I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (TAČKA 3.) SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

 

                                                                                                

 

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1.     Redovni i Redovni-samofinansirajući: 32 KM, a Vanredni:  30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta 1610000036020088   / Svrha uplate: Biblioteka, Isss, Osiguranje

2.     Svi: 10 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169  / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

  

 

 

       U Sarajevu, 28.08.2017.godine

POTREBNO:

1.     Upisni materijal: Semestralni listovi i Obrazac Šv 20 (uzimaju se u  Studentskoj  službi  od 11h-13h)

2.  Uplata od 10 KM za korištenje Informacionog sistema Studentske službe na žiro-račun

     Univerziteta :3383202250621169(SVI STUDENTI!)

3.     Uplate za upisninu na žiro-račun Fakulteta  1610000036020088  kod Raiffeisen banke, kako slijedi:

     Na uplatnicama obavezno naznačiti za koji Odsjek se uplaćuje i Svrhu uplate!

       Za svaku uplatu je potrebna zasebna uplatnica!

 

I CIKLUS STUDIJA:

 

     Za REDOVNE STUDENTE:

     - Uplata od 100 KM  -  studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu  + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

     - Uplata od 200 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit  - studenti koji obnavljaju godinu + 32 KM (Biblioteka,

Isss, Osiguranje)

 

    Za VANREDNE STUDENTE:

-         Uplata od 900 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu+ 30 KM (Biblioteka, Isss)

-       Uplata od 200 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit – studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije prelaziti 900 KM) + 30 KM (Biblioteka, Isss)

 

   Za Redovne-samofinansirajuće STUDENTE:

-         Uplata od 1200 KM – studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

-         Uplata od  200 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit  - studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije prelaziti 1200 KM) + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

 

II CIKLUS STUDIJA

 

 

     ZA REDOVNE STUDENTE:

     - Uplata od 130 KMstudenti koji prvi put upisuju odgovarajućgodinu + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

     - Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit  - studenti koji obnavljaju godinu + 32 KM (Biblioteka,   

Isss, Osiguranje)

 

 

    ZA VANREDNE STUDENTE:

-         Uplata od 1000 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 30 KM (Biblioteka, Isss)

-         Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit – studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije prelaziti 1000 KM) + 30 KM (Biblioteka, Isss)

 

 

   Za Redovne-samofinansirajuće STUDENTE:

-       Uplata od 1200 KM – studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu+ 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

-      Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit  - studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije prelaziti 1200 KM) + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

 

 

 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u)

 

   - zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini

    100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad  

 

 

 

Napomene:

 

Višinformacija participaciji studenata nalazi se Odluci cjenovniku usluga na Oglasnoj ploči Fakulteta.

 

 

*   MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER USLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆBITI VRAĆEN!

 

 

 

DJECI ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI IMAJU STATUS REDOVNOG I REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA, TROŠKOVE UPISNINE SNOSI OSNIVAČ.

 

 

U Sarajevu, 28.08.2017.godine 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator