OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

PRIJAVA SE VRŠI OD

04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE.

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

 

-         Prijava/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

-         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

 PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

 U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

 

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

 

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

 

Vanredni studij

 

Strani državljani

 

Ukupno

Odsjek za biologiju:

Nastavnički smjer

 

1

4

5

-

1

10

Smjer biohemija i fiziologija

1

4

7

-

1

12

Smjer ekologija

1

4

6

-

2

12

Smjer genetika

1

4

6

-

2

12

Smjer mikrobiologija

1

4

6

-

2

12

Ukupno:

 

20

30

-

8

58

Odsjek za fiziku:

Nastavnički smjer (Fizika)

 

1

5

3

5

1

14

Opći smjer (Fizika)

1

5

3

5

1

14

Ukupno:

 

10

6

10

2

28

Odsjek za geografiju:

Nastavnički smjer

1

5

6

5

1

17

Regionalno i prostorno planiranje

1

5

6

5

1

17

Turizam i zaštita životne sredine

 

1

5

6

5

1

17

Ukupno:

 

15

18

15

3

51

Odsjek za hemiju:

Nastavnički smjer

1

3

7

5

1

16

Opći smjer

1

5

8

10

1

24

Kontrola kvaliteta I zaštita okoliša

1

5

5

5

1

16

Ukupno:

 

13

20

20

3

56

Odsjek za matematiku:

Opći smjer

2

3

2

1

1

7

Primijenjena matematika

2

5

5

1

1

12

Nastavnički smjer

2

7

9

1

1

18

Teorijska kompjuterska nauka

2

7

10

2

1

20

Ukupno:

 

22

26

5

4

57

UKUPNO PMF

 

80

100

50

20

250

 

 

        Odluke i saglasnosti Vlade KS i MONKS

        

        TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA  DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

 

 

 

 

 

 

 

POTREBNO:

1.     Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta:

3383202250621169        

     Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.     REDOVNI STUDENTI : Uplata od 100 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

      Svrha uplate: upis na (navesti odsjek-npr.Biologija) i način studiranja (redovan)

3.     REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 1200KM ili 600 KM /I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog   fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: upis na (navesti odsjek-npr.Hemija) i način studiranja (redovan-samofinansirajući)-I rata

4.   VANREDNI:Uplata od 900 KM  na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

      Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Matematika) i način studiranja (vanredan)

5.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu       (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

V A Ž N O !!!

 

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI (TAČKA 2.) I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (TAČKA 3.) SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

 

                                                                                                

 

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1.     Redovni i Redovni-samofinansirajući: 32 KM, a Vanredni:  30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta 1610000036020088   / Svrha uplate: Biblioteka, Isss, Osiguranje

2.     Svi: 10 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169  / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

  

 

 

       U Sarajevu, 28.08.2017.godine

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator