Osmi sajam stipendija Univerzitet u Sarajevu

Mašinski fakultet 19.10.2017. 10,00-16,00

 

Prepoznavajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje tradicionalni Sajam stipendija, osmi po redu. Cilj sajma je da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu.

 

Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje možete više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost.

 

Ovim putem pozivamo studente da prisustvuju sljedećim prezentacijama na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:

 

11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+

11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+

11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+

11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+

12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+

12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+

12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+

12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+

13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+

13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+

13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+

13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+

14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska

14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities

14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation

14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH

15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+

 

Ukupna lista izlagača izgleda ovako:

1.      Ambasada Japana u BiH

2.      Campus France BiH / Francuski institut u BiH

3.      Ambasada Indije

4.      Ambasada SAD u BiH

5.      EducationUSA Sarajevo

6.      DAAD Bosna i Hercegovina

7.      AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH

8.      OeAD / Study in Austria

9.      Study in Hungary / Tempus Public Foundation

10.  Zagrebačka škola ekonomije i managementa

11.  Internacionalni univerzitet u Sarajevu

12.  Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska

13.  Sarajevo School of Science and Technology

14.  Univerzitet Beira Interior, Portugal

15.  Univerzitet u Jaenu, Španija

16.  Univerzitet u Primorskoj, Slovenija

17.  Univerzitet u Bolonji, Italija

18.  Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika

19.  Univerzitet u Mariboru, Slovenija

20.  Univerzitet Nova Lisboa, Portugal

21.  Politehnički institut u Santaremu, Portugal

22.  Sveučilište u Splitu, Hrvatska

23.  Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija

24.  Univerzitet Pariz 8, Francuska

25.  Univerzitet u Šegedinu, Mađarska

26.  Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu

27.  Humanost u akciji

28.  IAESTE LC Sarajevo

29.  ProCredit Bank dd

30.  Travel Centar Doo Sarajevo

31.  Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)

32.  AIESEC u Bosni i Hercegovini

33.  Stipendije.ba

34.  Erasmus Student Network

35.  Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+

 

Više informacija je dato na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija. 

 

 

UPIS I OVJERA SEMESTARA U AK.2017/2018.GODINI

NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA

vršit će se od 16.10.2017. do 03.11.2017.godine

 

 

POTREBNO:

 

1.     Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra (uzimaju se u Studentskoj službi)

  

2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu rate na ž.r. Fakulteta 1610000036020088, sa obaveznom naznakom na koji Odsjek se upisuju.

 

3.     Studenti koji obnavljaju treću godinu studija dužni su izmiriti troškove korištenja informacionog sistema, biblioteke i osiguranja za akademsku 2017/2018.godinu.

   

4.     Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente!

 

 

 

Sarajevo, 12.10.2017.godine                                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA                                                                                   

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator