UPIS NOVOUPISANIH KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015/2016.god.

će se vršiti od 09.10.2015. /pet/ - 16.10.2015. /pet/ od 11h-14h

  

POTREBNO:

 

1.    Izvršiti uplatu od 30 KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

      Svrha uplate: Upisni materijal  za Prirodno-matematički fakultet

 

      Na osnovu uplatnice u Studentskoj službi se dobije indeks i upisni materijal

      Čitko popuniti indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list gornji desni ugao)

 

PREDATI UZ INDEKS I UPISNI MATERIJAL SLJEDEĆE:

 

 1.     ZA REDOVNI STUDIJ

Uplata od 130 KM za  na žiro-račun Prirodno-matematičkog  fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

       Svrha uplate: (…) upisati naziv odsjeka-II ciklus, a ne smjera (napr. Biologija-II ciklus)

 -  Uplata od 32 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke

Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

-  Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe - ISSS

Ljekarsko uvjerenje  isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo – Patriotske lige 36. Studentska poliklinika radi od 7.30h – 15.30h 

  

2.     ZA REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

- Uplata od 1200KM ili 600 KM / I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke,   

       Svrha uplate: (…) /upisati naziv odsjeka- II ciklus

 

- Uplata od 32 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

 Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

 

 - Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

       - Ljekarsko uvjerenje  isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo – Patriotske lige 36. Studentska poliklinika radi od 7.30h – 15.30h

 

3.     ZA VANREDNI STUDIJ

 

- Uplata od1000KM ili 500 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke,

       Svrha uplate: (…) /upisati naziv odsjeka-II ciklus, a ne smjera. (napr. Biologija-II ciklus)

- Uplata od 30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke

Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

-  Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

NAPOMENA:

* Studenti koji nisu državljani BiH donijeti obavezno prijavnicu o boravištu iz MUP-a

* Kandidati koji su završili studij izvan Bosne i Hercegovina pravo upisa imaju nakon izvršene nostrifikacije odnosno    

   ekvivalencije za nastavak školovanja

* Kandidati kojima su potrebna statusna uvjerenja mogu ih dobiti prilikom upisa

 

 

 

Sarajevo, 07.10.2015.godine                                                                                      STUDENTSKA SLUŽBA

 

petak, 02 Oktobar 2015 10:59

Obavještenje za brucoše

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Svečani prijem i podjela INDEXA za studenate (Brucoše) koji su akademske 2015/2016. godine prvi put upisani u I godinu prvog ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, održat će se 05.10.2015. godine prema sljedećem rasporedu:

 

Odsjek za fiziku (svi smjerovi) – sa početkom u 11:00 sati, amfiteatar Branko Galeb (prizemlje-niska zgrada fakulteta),

Odsjek za geografiju (svi smjerovi) – sa početkom u 11:30 sati, amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje-niska zgrada fakulteta),

Odsjek za biologiju (svi smjerovi) – sa početkom u 12:00 sati, amfiteatar Branko Galeb (prizemlje-niska zgrada fakulteta),

Odsjek za hemiju (svi smjerovi) – sa početkom u 12:30 sati, amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje-niska zgrada fakulteta),

Odsjek za matematiku (svi smjerovi) – sa početkom u 13:00 sati, amfiteatar Branko Galeb (prizemlje-niska zgrada fakulteta).

D E K A N F A K U L T E T A

Prof.dr. Rifat Škrijelj

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator