četvrtak, 26 April 2018 14:27

OBAVJEŠTENJE POVODOM 1. MAJA

 

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  STUDENTI I ZAPOSLENICI

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DA SU POVODOM

 

1.  MAJA, MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

 

PONEDJELJAK, 30.04.2018. GODINE

 

UTORAK, 01.05.2018. GODINE

I

SRIJEDA, 02.05.2018. GODINE 

 

N E R A D N I  D A N I 

  

Napomena za sve studente i zaposlenike Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo: neradni dan ponedjeljak, 30.04.2018. će se nadoknaditi u subotu 05.05.2018. godine po rasporedu nastave i predviđenim aktivnostima od ponedjeljka, a u skladu sa Odlukom Vijeća Fakulteta od 16.04.2018. godine.

 

 

D E K A N   F A K U L T E T A

Prof. dr. Mustafa Memić

 

 

 

 

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator