ponedjeljak, 03 Novembar 2014 08:38

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA

 

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽAT ĆE SE 08.11.2014.GODINE U DVORANI „MIRZA DELIBAŠIĆ“ SKENDERIJA, SA POČETKOM U 11 sati.

 

Diplomanti i magistranti Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu svoje pozivnice za Svečanu promociju mogu preuzeti u Studentskoj službi od ponedeljka 03.11.2014.godine do petka 07.11.2014.godine.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 

SPISKOVI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA koji će biti promovirani  dana 08.11.2014.

UPIS NOVOUPISANIH KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014/2015.god.

će se vršiti od 13.10.2014. /pon/ - 22.10.2014. /sri/

 

 

POTREBNO:

 

1.      Izvršiti uplatu od 30 KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

      Svrha uplate: Upisni materijal  za Prirodno-matematički fakultet

 

      Na osnovu uplatnice u Studentskoj službi se dobije indeks i upisni materijal

      Čitko popuniti indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list gornji desni ugao)

 

PREDATI UZ INDEKS I UPISNI MATERIJAL SLJEDEĆE:

 

 

1.     ZA REDOVNI ŞTUDIJ

 

Uplata od 130 KM za  na žiro-račun Prirodno-matematičkog  fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

       Svrha uplate: (…) upisati naziv odsjeka-II ciklus, a ne smjera (napr. Biologija-II ciklus)

 

       -  Uplata od 32 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke

Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

 

       -  Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe - ISSS

 

Ljekarsko uvjerenje  isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo – Patriotske lige 36. Studentska poliklinika radi od 7.30h – 15.30h 

 

 

2.     ZA REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

- Uplata od 1200KM ili 600 KM / I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke,   

       Svrha uplate: (…) /upisati naziv odsjeka- II ciklus

 

- Uplata od 32 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

 Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

 

        - Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

       - Ljekarsko uvjerenje  isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo – Patriotske lige 36. Studentska poliklinika radi od 7.30h – 15.30h

 

 

 

3.     ZA VANREDNI STUDIJ

 

- Uplata od1000KM ili 500 KMna žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke,

       Svrha uplate: (…) /upisati naziv odsjeka-II ciklus, a ne smjera. (napr. Biologija-II ciklus)

 

- Uplata od 30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke

Svrha uplate: Bibilioteka, Isss, Osiguranje

 

        -  Uplata od 10 KM na žiro-račun Univerziteta Sarajevo: 1610000008960095 kod bilo koje Banke

       Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

    

NAPOMENA:

 

         * Studenti koji nisu državljani BiH donijeti obavezno prijavnicu o boravištu iz MUP-a

* Kandidati koji su završili studij izvan Bosne i Hercegovina pravo upisa imaju nakon izvršene nostrifikacije odnosno    

   ekvivalencije za nastavak školovanja

 * Kandidati kojima su potrebna statusna uvjerenja mogu ih dobiti prilikom upisa

 

 

 

Sarajevo, 13.10.2014.godine                                                                                      STUDENTSKA SLUŽBA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator