subota, 28 Juli 2018 00:36

Konkurs- drugi upisni rok

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje prvog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

BROJ STUDENATA

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

Ukupno

 

4 i 3

 

 

 

 

Odsjek za biologiju:

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

-

10

-

10

Smjer ekologija

4

-

7

-

7

Smjer genetika

4

-

5

-

5

Ukupno

4/ 240 ECTS

-

22

-

22

Odsjek za fiziku:

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

13

13

-

26

Opći smjer (Fizika)

4

5

19

-

24

Ukupno

 

18

32

-

50

Odsjek za geografiju:

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

5

18

10

33

Regionalno i prostorno planiranje

4

3

18

10

31

Turizam i zaštita životne sredine

4

-

10

8

18

Ukupno

4/ 240 ECTS

8

46

28

82

Odsjek za hemiju:

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

4

6

11

-

17

Opći smjer

4

2

32

-

34

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

4

6

17

-

23

Ukupno

4/ 240 ECTS

14

60

-

74

Odsjek za matematiku:

 

 

 

 

 

Opći smjer

3

3

3

1

7

Primijenjena matematika

3

4

8

2

14

Nastavnički smjer (Matematika)

3

6

11

2

19

Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

3

1

11

2

14

Ukupno

3/180 ECTS

14

33

7

54

UKUPNO PMF – I CIKLUS

 

54

193

35

282

 

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje prvog  ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

BROJ STUDENATA

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

Ukupno

Informacione tehnologije

2/120 ECTS

-

30

-

30

 

 

PRIJAVE SE VRŠE OD

20.08.2018. – 07.09.2018. (od 10h-14h)

 

Uplatiti iznos: 40,00 KM

Broj žiro-računa fakulteta: 1610000036020088

Svrha: Prijava na konkurs sa naznakom odsjeka        

 

Na uplatnici OBAVEZNO naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (npr. Biologija, Fizika itd.), a u slučaju stručnog studija Informacione tehnologije naznačiti Matematika.

 

Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

·      prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

·      original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

·      original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

·      original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

·      original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

·      druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

 

 

 

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

 

 

 

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

 

-       Odsjek za biologiju:maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

-       Odsjek za fiziku:maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

-       Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

-       Odsjek za geografiju:maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

-       Odsjek za matematikumaternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

 

Tekst Konkursa sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u Junu mjesecu možete pogledati na sljedećem linku:

 

http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-integriranog-studija

 

 

Cijene školarine su utvrđene Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009., koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo i to za Prvi ciklus studija:

 

1.    Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 100,00 KM

2.    Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (prvi ciklus) – 1200,00 KM

3.    Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (stručni studij) – 2000,00 KM

4.    Vanredni studij za studente iz BiH – 900,00 KM

 

 

Prodekan

za nastavu i naučno-istraživački rad

 

                                                                                                       Prof. dr. Ranko Mirić

 

UPIS KANDIDATA  U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU

 

će se vršiti od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/u Studentskoj službi od 11h-13h

 

POTREBNO:

1.    Upisni materijal/preuzima se u Studentskoj službi/nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta:

3383202250621169

Svrha uplate:Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

PREDATI:

1.    Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.    REDOVNI STUDENTI: Uplata od 100 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: upis na (navesti odsjek-npr.Biologija)i način studiranja (redovan)

3.    REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI:Uplata od 1200KM ili 600 KM /I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate:upis na(navesti odsjek-npr.Hemija) inačin studiranja (redovan-samofinansirajući)-I rata

4.VANREDNI:Uplata od 900 KM  na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate:navesti odsjek (npr.Matematika) i način studiranja(vanredan)

5.    Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu(Ul. Patriotske lige 36,od 7:30h – 15:30h) /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

V A Ž N O !!!

 

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI(TAČKA 2.) I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (TAČKA 3.)SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

 

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1.    Redovni i Redovni-samofinansirajući:32 KM/ Svrha uplate:Biblioteka, Isss i Osiguranje/, a Vanredni:30 KMna žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta1610000036020088/Svrha uplate:Biblioteka, Isss/

2.    Svi: 10 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

 

 

 

Studentska služba neće raditi u periodu od 23.07.2018.godine – 20.08.2018.godine.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator