ponedjeljak, 30 Decembar 2019 10:04

Prijava ispita za Januarsko-februarski rok 19-20.g. za studente po starom NPP

  O B A V J E Š T E NJ E

   

  ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM)

  NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

   

  PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

  u akademskoj 2019/2020.godini

   

  VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h)

  U PERIODU OD

  06.01.2020./ponedeljak/ - 24.01.2020./petak/

   

   

  NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu

    

  Sarajevo, 30.12.2019.godine                                                                                        STUDENTSKA SLUŽBA

  Čitano 430 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator