petak, 07 Juni 2019 11:54

KURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

   

  PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE

   

   

   

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

   

  PRIJAVE SE VRŠE U PERIODU

  07.06.2019. – 05.07.2019. (od 10h-14h)

  NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE

   

  TOKOM PRIJAVE KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:

  Uplatnicu na iznos: 40,00 KM

  Broj žiro-računa fakulteta: 141 196 53200084 75

  Svrha: Prijava na konkurs za upis na PMF – Stručni studij „Informacione tehnologije“ - Odsjek za matematiku

   

  PRIMJER UPLATNICE

   

  Sva označena polja (zvjezdicom i crvenom bojom) OBAVEZNO popuniti

   

   

   

   

  Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

   

  ·        prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

  ·        original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

  ·        original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

  ·        original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

  ·        original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

  ·        druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

   

   

  KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNOG  STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

   

   

  Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

   

   

  PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

   

  -       Odsjek za matematiku - STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE:maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

   

  Tekst Kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u 07.06. 2019. možete pogledati na sljedećem linku: LINK

    

  Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18) i Odlukom o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu broj: 02-05-24155-16/18 od 07.06.2018. godine.

   

  1.     Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (stručni studij) – 2000,00 KM

   

   

  Čitano 5256 puta Zadnji put promjenjen petak, 07 Juni 2019 12:25

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator